Správnost

Mějte jistotu, že v implementaci GDPR postupujete skutečně správně. Nástroj vám ji díky pokrytí metodických postupů orgánů EU a ministerstva vnitra ČR zajistí.

Dostupnost

Zapomněli jste něco vyplnit nebo jste uvedli nesprávný údaj? Nevadí. K nástroji GDA se můžete kdykoliv, odkudkoliv vracet a upravovat jej. Navíc vám nehrozí žádná ztráta dat, vše je bezpečně uloženo.

Jednoduchost

Nečekejte žádné složitosti. Práci s nástrojem zvládne každý. Celá aplikace je uživatelsky velice přívětivá a jako uživatel se dokážete vždy zorientovat. Navíc jsou pro vás vytvořeny jedoduché videonávody.

Přehlednost

Máte v GDPR zmatek? Systém vás postupnými kroky seznámí se všemi úskalími nařízení GDPR a vy se tak lépe zorientujete v jednotlivých oblastech. V případě nejasností je vždy k dispozici nápověda.

Informace o GDA

Online aplikace GDA (GDPR Analysis) je skvělý pomocník při zavedení GDPR do organizace. Jeho obrovská výhoda spočívá v tom, že zjistí soukromým společnostem, ale i institucím veřejné správy co skutečně pro splnění nařízení potřebují a co už je pro ně navíc.

Na vývoji samotného nástroje pracovala česká technologická společnost GORDIC a vzdělávací platforma KYBEZ.

work
 • Aplikace pro všechny druhy organizací
 • Praktický průvodce celým nařízením GDPR
 • Ucelený pohled na požadavky GDPR
 • Jednoduché, uživatelsky přívětivé ovládání
 • Vždy dostupná online aplikace
 • Pravidelná aktualizace a pokračující vývoj
 • Komplexní inventarizace zpracování osobních údajů
 • Detailní zhodnocení zpracování osobních údajů
 • Identifikace rizik zpracování osobních údajů
 • Přehledná analýza IT, jeho dodavatelů a zabezpečení
 • Strukturovaná analýza agend
 • Import agend z registru práv a povinností
 • Šablony agend dle tipů organizace
 • Přehled doporučení a opatření pro implementaci
 • Zapracování další legislativy pro ochranu osobních údajů
 • Revize smluvních vztahů
 • Pomocné materiály pro různá oddělení
 • Možnost úpravy již vytvořených záznamů
 • Výstup v podobě elektronických dokumentů
 • Kontinuální dlouhodobě udržitelná analýza
 • Důkazní materiál pro dozorový orgán
1 Uživatelů
1 GDPR analýz
1 Položek zpracování
1 Hodin používání

Práce v systému

Aplikace GDA se skládá z oblastí, které postupují přesně podle nařízení GDPR a z něj vyplývajích povinností. Vaše organizace tak projde kompletní analýzou současného stavu zpracování, nakládání a zabezpečení osobních údajů. Díky veškerým poskytnutým datům aplikace jasně identifikujete v jakých oblastech jste v rozporu či souladu s nařízením, kde se nachází další problémy a jak danou situaci řešit.

work

Průvodce analýzou GDPR

Analytický nástroj je složený z několika oblastí zahrnující striktní pravidla evropského nařízení GDPR. Cílem webové aplikace je provést organizaci kompletní analýzou současného stavu zpracování osobních údajů. Výstupem jsou komplexní dokumenty popisující stav organizace vůči nařízení GDPR.

GAP
Dotazník
Definice organizace
Analýza dodavatelů
Analýza agend
Číselníky
Inventarizace
Analýza rizik
Dokumenty

GAP

Posouzení současného stavu vůči GDPR

Oblast GAP se zaměřuje na vyjádření organizace k současnému stavu a komparaci vůči jednotlivým článkům nařízení GDPR. Zjistíte tím významné neshody a možná opatření k nápravě.

Všechny tutoriály jsou dostupné po zakoupení licence v administraci portálu

Dotazník

Omezující dotazník přizpůsobí inventarizaci na míru

Omezující dotazník pomůže specifikovat analýzu přesně na míru vaší organizaci, a to díky relevantním otázkám, které mají omezující charakter. Zamezíte tím nutnosti řešení faktorů, které se organizace netýkají.

Všechny tutoriály jsou dostupné po zakoupení licence v administraci portálu

Definice organizace

Struktura organizace pro GDA

Pro zavedení větší přehlednosti při zpracování analýzy slouží oblast Definice organizace. Jednotlivá zpracování osobních údajů jsou tak navázána na odpovědnou roli nacházející se v Odboru/Oddělení/Sekci/Úseku.

Všechny tutoriály jsou dostupné po zakoupení licence v administraci portálu

Analýza dodavatelů

Ohodnocení IS z pohledu dodavatele

Díky této oblasti získáte přehled informačních systémů (dále jen IS), které v organizaci používáte, spjatých k dodavatelským firmám s vyjádřením jejich postojů vůči nařízení GDPR a dalším náležitostem.

Všechny tutoriály jsou dostupné po zakoupení licence v administraci portálu

Analýza agend

Evidence a hodnocení agend zpracovávaných organizací

Oblast Analýza agend zhodnotí nakládání s osobními údaji v jednotlivých agendách soukromého i veřejného sektoru. Vydefinované agendy vlastní i agendy z RPP (v případě veřejné správy) pak umožní pokrýt veškerá zpracování osobních údajů včetně zákonných důvodů a výčtů samotných údajů.

Všechny tutoriály jsou dostupné po zakoupení licence v administraci portálu

Číselníky

Metodika pro naplnění analýzy GDPR

Metodika, která slouží k jednoduššímu plnění a zhodnocení samotných zpracování osobních údajů. Inventarizace se stává jednodušší a přehlednější díky námi předvyplněným číselníkům. Není nutné vymýšlet něco, co již bylo vytvořeno. Ale zároveň máte možnost si vydefinovat vlastní položky, pokud by poskytnutá metodika nevyhovovala.

Všechny tutoriály jsou dostupné po zakoupení licence v administraci portálu

Inventarizace

Přehled všech ohodnocených zpracování osobních údajů

Jednotlivá zpracování osobních údajů je třeba ohodnotit potřebnými atributy, které nařizuje GDPR. Oblast Inventarizace určí Účel zpracování osobních údajl, Charakter osobních údajů, Zdroj získání osobních údajů, Dobu archivace, Skartační řád a další.

Všechny tutoriály jsou dostupné po zakoupení licence v administraci portálu

Analýza rizik

Ohodnocení rizik u rizikových zpracování osobních údajů

Při identifikaci rizikových zpracování v oblasti inventarizace se tyto faktory automaticky přenesou do sekce Analýzy rizik, kde jsou hodnoceny s ohledem na řízení rizik. V důsledku těchto výsledků je nutné daná rizika s kritickým ohodnocením řešit, případně je přijmout.

Dokumenty

Všechny dokumenty na jednom místě

V poslední oblasti, Dokumenty, si můžete nejen vygenerovat závěrečnou analytickou zprávu, ale také stáhnout mnoho užitečných a pravidelně aktualizovaných dokumentů distribuovaných Úřadem pro ochranu osobních údajů, WP29 a další dokumenty z důvěryhodných zdrojů.

Naši zákazníci

Díky online aplikaci GDA si vypracovalo analýzu GDPR již několik desítek organizací, mezi které patří například:

Objednat

Zaujal vás nástroj GDA? Klikněte na tlačítko "Objednat".

 • Licence na celý rok
 • Vždy nejnovější verze
 • Všechna data stále k dispozici
 • Průběžné doplňování a revize analýzy
 • Aktuální výstupy

Kontakt

Nevíte si rady a chcete s něčím poradit? Pro rychlý kontakt můžete využít tento formulář.